Stretch ręczne - Panama Pack

Stretch ręczne

Folia stretch przeznaczona jest do zabezpieczania towarów w czasie magazynowania i transportu, lecz dzięki swym właściwościom oraz łatwości użycia produkt ten służyć może również do ochrony przed wodą i kurzem pojedynczych przedmiotów - jak maszyny, urządzenia czy też meble.