Stretch maszynowe - Panama Pack

Stretch maszynowe

Służą do maszynowego zabezpieczania ładunków na paletach. Folie te są oszczędne i łatwe w użyciu. Mogą być stosowane w maszynach półautomatycznych i automatycznych. Typ folii dobierany jest stosownie do urządzenia i rodzaju ładunku.