Maty Climaflex Insul Sheet - Panama Pack

Maty Climaflex Insul Sheet

  • Climaflex LS - izolacja stosowana do instalacji wodno-kanalizacyjnych, pełniąca funkcję dźwiękochłonną oraz przeciwroszeniową
  • Climaflex LS oferowany jest w rolach o długości 20m; izolacja ta charakteryzuje się szarym kolorem