Insul Tube HT - Panama Pack

Insul Tube HT

Wersja odporna na wysokie temeratury.

  • zakres temperatur: -40˚C do 175˚C
  • współczynnik przewodnictwa cieplnego λ=0,045W/m*K; przy temp. czynnika 40˚C
  • odcinki o długości 2m
  • klasa palności B2